Nhảy đến nội dung

Hợp tác

Viện khoa học tính toán (INCOS), Đại học Tôn Đức Thắng hiện đang triển khai hợp tác nghiên cứu với nhiều chuyên gia, nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới như:

Gui%20Rong%20Liu.jpg GS. Gui Rong Liu, Đại học Cincinnati, Ohio, Hoa Kỳ; hiện ông là Tổng biên tập Tạp chí International Journal of Computational Methods (IJCM), phó tổng biên tập tạp chí Inverse Problems in Science & Engineering (IPSE) và tạp chí Microfluidics and Nanofluidics (MANO). Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông gồm: Meshfree Methods; Big-data Based Computation; Computational Intelligence; Computational Biomechanics; Natural Hazard Modelling. Ông đã công bố hơn 550 công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus, chỉ số H-Index 74 (Scopus), tổng số trích dẫn hơn 20.000 (Scopus).
Timon_Rabzuck.jpg

GS. Timon Rabczuck, Viện trưởng Viện cơ học kết cấu Đại học Bauhaus, Weimar, CHLB Đức; hiện là Tổng biên tập tạp chí International Journal of Modern Mechanics, Trợ lý biên tập tạp chí Computational Mechanics. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông gồm: Computational Mechanics; Solid Mechanics. Ông đã công bố hơn 350 công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus, chỉ số H-index 64 (Scopus), tổng trích dẫn hơn 12300 (Scopus).

ShenbokChoi.jpg

GS. Seung-Bok Choi, Đại học Inha, Hàn Quốc; hiện là phó tổng biên tập tạp chí Journal of Intelligent Material Systems and Structures. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông gồm: Magnetorheological Fluid; Magnetorheological Elastomer; Control; Surgery Robot. Ông đã công bố hơn 550 công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus, chỉ số H-index 42 (Scopus), tổng trích dẫn hơn 7400 (Scopus).

Park%20Ikmo.jpg GS. Park Ikmo, Đại học Ajou, Hàn Quốc; hiện là Viện phó Viện nghiên cứu sóng terahertz và sóng quang, Viện Khoa học và Kỹ thuật Hàn Quốc. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông gồm: Antenna; Electromagnetics; Metasurface; Terahertz. Ông đã công bố hơn 150 công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus, chỉ số H-index 24 (Scopus), tổng trích dẫn hơn 1500 (Scopus).
GS-Nguyen-Thai-Duc.png

GS. Nguyễn Thái Đức, Viện trưởng Multi-disciplinary Parallel-Vector Computation Institute, Civil and Environmental Engineering Department, Đại học Old Dominion (ODU), USA. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông gồm: Large-scale Parallel Domain Decomposition (DD) for Computational Mechanics; Parallel-Sparse/Dense Equation Solvers’ Algorithms; Linear Programming, and Non-Linear Constraint Optimization: Algorithms & Software; Transportation Modelling; Finite Element Analysis & Optimal Design of Engineering Problems; Computer Simulation & Animation for STEM (Science Technology Engineering Mathematics) Education. Ông đã công bố hơn 60 công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus, chỉ số H-index 9 (Scopus), tổng trích dẫn hơn 300 (Scopus), thực hiện 37 dự án nghiên cứu (11 dự án được NASA tài trợ) với tổng mức kinh phí hơn 4 triệu USD.

Ngoài ra, INCOS cũng thực hiện việc tiếp nhận sinh viên quốc tế các nước đến thực tập, trao đổi ngắn hạn tại Viện