Nhảy đến nội dung
Bảng xếp hạng đại học Châu Á năm 2019 của QS
Trong các tiêu chí để xếp hạng của QS, tiêu chí đánh giá của cộng đồng về một đại học (reputation) chiếm số điểm cao nhất...
Kết quả nghiên cứu trên tạp chí ngoại hạng của Viện khoa học tính toán (INCOS)
Khởi động cho Năm học 2018-2019, INCOS đã công bố 03 công trình trên tạp chí ngoại hạng chuyên ngành (theo xếp hạng của TDTU)
Đại học Tôn Đức Thắng được công nhận đạt chuẩn đại học theo hệ thống Châu Âu
Đại học Tôn Đức Thắng đạt chuẩn kiểm định bởi Hội đồng cấp cao về kiểm định nghiên cứu và giáo dục (HCÉRES), Cộng hòa Pháp
Dọn đường để trường công tự chủ
Khi cơ sở giáo dục đại học công lập tự chủ được quản trị như doanh nghiệp, thì nó được quản trị như cơ sở giáo dục đại học tư thục; không còn cơ quan chủ quản. Hội đồng trường mới thực sự là cơ quan quyền lực.
TOP 10 công bố khoa học chuẩn ISI ở Việt Nam
Đại học Tôn Đức Thắng đứng số 2 toàn quốc trên cả Đại học quốc gia TPHCM và Hà Nội, nơi có gần cả ngàn tiến sĩ và kinh phí hoạt động cho mỗi đại học cũng trên ngàn tỷ mỗi năm.
GS. Nguyễn Thời Trung - Giải thưởng Thành tựu trọn đời (Lifetime Achievement)
Ngày 19/01/2018, TS. Nguyễn Thời Trung, Viện trưởng Viện khoa học tính toán, đã vinh dự được nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời của Đại học Tôn Đức Thắng
Kết quả nghiên cứu về phát triển phương pháp phân tích đẳng hình học trong cơ học của Đại học Tôn Đức Thắng trên tạp chí ngoại hạng
Công trình này được công bố trên tạp chí Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering thuộc Nhà xuất bản uy tín Elsevier.
GS Nguyễn Thời Trung giảng dạy và nghiên cứu tại Hoa Kỳ
Từ 03/2018 - 05/2018, GS. Nguyễn Thời Trung, Viện trưởng Viện khoa học tính toán, đã được Đại học Old Dominion (Hoa Kỳ) mời tham gia giảng dạy (sau đại học) và hợp tác nghiên cứu khoa học.