Nhảy đến nội dung

Tin tức

Tin tức

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 138) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 6 ngày 12/10/2018
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 8h30 sáng thứ 6 ngày 12/10/2018 tại phòng B010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 137) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 27/9/2018
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 8h30 sáng thứ 5 ngày 27/9/2018 tại phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 136) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 13/9/2018
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 8h30 sáng thứ 5 ngày 13/9/2018 tại phòng họp Khán đài A, TDTU
Seminar khoa học khác
Kết quả nghiên cứu trên tạp chí ngoại hạng của Viện khoa học tính toán (INCOS)
Khởi động cho Năm học 2018-2019, INCOS đã công bố 03 công trình trên tạp chí ngoại hạng chuyên ngành (theo xếp hạng của TDTU)
Chung nhan HCERES
Đại học Tôn Đức Thắng được công nhận đạt chuẩn đại học theo hệ thống Châu Âu
Đại học Tôn Đức Thắng đạt chuẩn kiểm định bởi Hội đồng cấp cao về kiểm định nghiên cứu và giáo dục (HCÉRES), Cộng hòa Pháp
Đại-học-Tôn-Đức-Thắng
Dọn đường để trường công tự chủ
Khi cơ sở giáo dục đại học công lập tự chủ được quản trị như doanh nghiệp, thì nó được quản trị như cơ sở giáo dục đại học tư thục; không còn cơ quan chủ quản. Hội đồng trường mới thực sự là cơ quan quyền lực.
Tin tức khác