Nhảy đến nội dung

Tin tức

Tin tức

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 141) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 06/12/2018
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 8h30 sáng thứ 5 ngày 06/12/2018 tại phòng B010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 140) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 22/11/2018
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 8h30 sáng thứ 5 ngày 22/11/2018 tại phòng A101, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 139) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 01/11/2018
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 8h30 sáng thứ 5 ngày 01/11/2018 tại phòng B010, TDTU
Seminar khoa học khác
Ton Duc Thang Univ
Bảng xếp hạng đại học Châu Á năm 2019 của QS
Trong các tiêu chí để xếp hạng của QS, tiêu chí đánh giá của cộng đồng về một đại học (reputation) chiếm số điểm cao nhất...
Kết quả nghiên cứu trên tạp chí ngoại hạng của Viện khoa học tính toán (INCOS)
Khởi động cho Năm học 2018-2019, INCOS đã công bố 03 công trình trên tạp chí ngoại hạng chuyên ngành (theo xếp hạng của TDTU)
Chung nhan HCERES
Đại học Tôn Đức Thắng được công nhận đạt chuẩn đại học theo hệ thống Châu Âu
Đại học Tôn Đức Thắng đạt chuẩn kiểm định bởi Hội đồng cấp cao về kiểm định nghiên cứu và giáo dục (HCÉRES), Cộng hòa Pháp
Tin tức khác