Nhảy đến nội dung

Khóa học ngắn hạn

Hằng năm, dựa trên nhu cầu học tập của xã hội, Viện Khoa học tính toán (INCOS), Đại học Tôn Đức Thắng cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn liên quan đến thiết kế, mô hình hóa, mô phỏng tính toán và thống kê dữ liệu như: Matlab cơ bản và nâng cao; Phân tích dữ liệu thống kê với ngôn ngữ R; Ansys Mechanical; Thiết kế kỹ thuật bằng phần mềm Solidworks APDL cơ bản, v.v. Đội ngũ giảng viên là các nghiên cứu viên trực thuộc INCOS và các giảng viên cộng tác. 

Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học do Viện Khoa học tính toán, Đại học Tôn Đức Thắng cấp.

Kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn trong năm 2018 được tham khảo tại đây

Các lớp chuẩn bị khai giảng

Các lớp đã khai giảng

Stt Môn học Thời gian khai giảng Thời gian học Giảng viên
1

Phần mềm ETABS và SAFE - Khóa 1

(40 tiết – 10 buổi)

14/7/2014 Tối thứ 2 và tối thứ 4 Thày Lương Văn Hải
2

Matlab nâng cao

(Chuyên đề: Phương pháp PTHH)

(48 tiết - 12 buổi)

15/07/2014 Tối thứ 3 và tối thứ 5

Thày Nguyễn Thời Trung (INCOS, TDTU)

Thày Hồ Hữu Vịnh (INCOS, TDTU)

3

Matlab nâng cao

(48 tiết - 12 buổi)

10/08/2014 Sáng chủ nhật

Thày Nguyễn Thời Trung (INCOS, TDTU)

Thày Hồ Hữu Vịnh (INCOS, TDTU)

4

Matlab nâng cao - Khóa 3 

(Chuyên đề: Phương pháp phần tử hữu hạn)

(60 tiết – 15 buổi)

15/10/2014 Tối thứ 2 và tối thứ 4

Thày Nguyễn Thời Trung (INCOS, TDTU)

Thày Hồ Hữu Vịnh (INCOS, TDTU)

5

Matlab cơ bản và nâng cao - Khóa 4

(48 tiết – 12 buổi)

01/02/2015 Tối thứ 2 và tối thứ 4

Thày Tạ Quốc Bảo (INCOS, TDTU)

Thày Hồ Hữu Vịnh (INCOS, TDTU)

6

Phần mềm ETABS và SAFE - Khóa 2

(40 tiết – 10 buổi)

03/02/2015 Tối thứ 3 và tối thứ 5 Thày Lương Văn Hải
7

Phần mềm ETABS và SAFE - Khóa 3

(40 tiết – 10 buổi)

15/05/2015 Tối thứ 6 và tối thứ 6 Thày Lương Văn Hải
8

Thực hành thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp - Khóa 1

(48 tiết – 12 buổi)

15/06/2015 Tối thứ 3 và tối thứ 5 Thày Lương Văn Hải
9

Matlab nâng cao - Khóa 5 

(Chuyên đề: Tối ưu hóa kết cấu dựa trên độ tin cậy)

(50 tiết - 10 buổi)

05/04/2015 Sáng chủ nhật

Thày Nguyễn Thời Trung (INCOS, TDTU)

Thày Hồ Hữu Vịnh (INCOS, TDTU)

10

Matlab nâng cao - Khóa 6 

(Chuyên đề: Độ tin cậy và tối ưu hóa kết cấu)

(40 tiết - 10 buổi)

12/07/2015 Sáng chủ nhật

Thày Nguyễn Thời Trung (INCOS, TDTU)

Thày Hồ Hữu Vịnh (INCOS, TDTU)

11

Thực hành thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp - Khóa 2

(48 tiết – 12 buổi)

05/08/2015 Tối thứ 4 và tối thứ 6 Thày Lương Văn Hải
12

Matlab nâng cao - Khóa 7 

(Phương pháp Phần tử hữu hạn)


(40 tiết – 10 buổi)

22/08/2015 Sáng thứ bảy

Thày Nguyễn Thời Trung (INCOS, TDTU)

Thày Hồ Hữu Vịnh (INCOS, TDTU)

13

Matlab nâng cao - Khóa 8 

(Chuyên đề: tối ưu hóa kết cấu dựa trên độ tin cậy)

(40 tiết – 10 buổi)

27/09/2015 Sáng chủ nhật

Thày Nguyễn Thời Trung (INCOS, TDTU)

Thày Hồ Hữu Vịnh (INCOS, TDTU)

14

Thực hành thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp - Khóa 3

(60 tiết – 15 buổi)

01/12/2015 Tối thứ 3 và tối thứ 5 Thày Lương Văn Hải 
15

Matlab cơ bản và nâng cao - Khóa 9

(40 tiết – 10 buổi)

07/05/2015 Sáng thứ 7

Thày Nguyễn Thời Trung (INCOS, TDTU)

Thày Hồ Hữu Vịnh (INCOS, TDTU)

16

Thực hành kỹ thuật mô phỏng Điện-Điện tử dùng phần mềm MWS (CST)

(32 tiết – 8 buổi)

07/05/2016 Tối thứ 2 và tối thứ 6

Thày Nguyễn Trương Khang (INCOS, TDTU)

17

Phân tích dữ liệu thống kê
với ngôn ngữ R

(40 tiết – 8 buổi)

07/05/2017 Sáng chủ nhật

Thày Nguyễn Trang Thảo (INCOS, TDTU)

Cô Chế Ngọc Hà (K.TTK, TDTU)

18

Ansys Mechanical APDL cơ bản

(36 tiết - 9 buổi)

21/04/2018 Tối thứ 7

Thày Đỗ Văn Trình (INCOS, TDTU)

19

Ansys Workbench cơ bản

(48 tiết - 12 buổi)

10/09/2018

Tối thứ 2 và tối thứ 4

(từ 18h00 đến 21h)

Thày Đỗ Văn Trình (INCOS, TDTU)