Nhảy đến nội dung

Định hướng phát triển

1. Sứ mạng:  

Đóng góp tích cực và hiệu quả vào mục tiêu phát triển của Đại học Tôn Đức Thắng: "xếp vào Top 60 các trường đại học nghiên cứu hàng đầu của châu Á vào năm 2037". Đóng vai trò chủ động để phát triển ngành Khoa học tính toán của Việt Nam và góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững của nền kinh tế tri thức Việt Nam. 

2. Tầm nhìn: 

Trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học/ứng dụng và đào tạo sau đại học đẳng cấp quốc tế về Khoa học tính toán tại Việt Nam vào năm 2025 với những mục tiêu cụ thể như sau:

  • Đào tạo hơn 50 nghiên cứu sinh cho chương trình Tiến sĩ về Khoa học tính toán; công bố hơn 1000 công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus; triển khai thực hiện hơn 40 đề tài/dự án nghiên cứu khoa học/ứng dụng các cấp;
  • Trang bị những thiết bị tính toán và mô phỏng hiện đại, bao gồm hệ thống máy tính hiệu năng cao, phòng thí nghiệm mô hình, phòng thí nghiệm triển khai ứng dụng;
  • Triển khai những nghiên cứu dài hạn có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật tính toán cao cấp, có khả năng kết nối chặt chẽ với các đối tác công nghiệp trong và ngoài nước;
  • Trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học có văn hóa làm việc đặc trưng: chuyên nghiệp, tinh thần tự giác, trách nhiệm, hiệu quả, có động lực, đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển;

3. Giá trị cốt lõi:

Picture1.jpg