Nhảy đến nội dung

Tin tức

Tin tức

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 164) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 27/02/2020
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 27/02/2020 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 162) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 09/01/2020
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 09/01/2020 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 161) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 19/12/2019
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 19/12/2019 tại Phòng B010, TDTU
Seminar khoa học khác
Đến thăm “trường học- công viên” xanh sạch nhất TP.Hồ Chí Minh
Đại học Tôn Đức Thắng được xem là đại học có diện tích cây xanh và hoa lớn nhất ở TP.HCM.
Điểm danh 30 trường đại học Việt Nam có công bố quốc tế nhiều nhất
Đóng góp của Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã làm thay đổi cán cân công bố quốc tế của các CSGDĐH tại khu vực TP.HCM so với khu vực Hà Nội.
Bài 2: Những thách thức hiện hữu và tiềm ẩn
Bên cạnh những thành tựu nổi bậc trong năm 2019, TDTU cũng đang đối diện với những khó khăn, thách thức nhất định về các quan điểm đối với cơ chế tự chủ ĐH.
Tin tức khác