Nhảy đến nội dung

Tin tức

Tin tức

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 187) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 06/05/2021
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 06/05/2021 tại Phòng B010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 186) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 22/04/2021
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 22/04/2021 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 185) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 08/04/2021
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 08/04/2021 tại Phòng C010, TDTU
Seminar khoa học khác
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Khoa học tính toán, 8h30 sáng thứ 4, 26/5/2021
Viện Khoa học tính toán tổ chức hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Khoa học tính toán vào 8h30 sáng thứ 4 ngày 26/05/2021
Đại học Tôn Đức Thắng: Top 200 đại học có ảnh hưởng nhất đến sự phát triển kinh tế và việc làm toàn cầu
Tiêu chí Phát triển kinh tế và tạo việc làm của TDTU đã tăng điểm liên tục trong 3 năm qua trong bảng xếp hạng của THE.
TS. Đỗ Hoàng Thịnh, Viện khoa học tính toán, nhận Bằng sáng chế của Cục sáng chế và nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ (USPTO)
Sáng chế "Internet of things (IoT) BIoTOWER (BIOTOWER™) system and process for recycling food wastes into nutrients for growing organic plants" của TS. Đỗ Hoàng Thịnh (NCV cơ hữu, INCOS) đã được USPTO công nhận và đây cũng là Bằng sáng chế thứ 8 của TDTU.
Tin tức khác