Nhảy đến nội dung

Tin tức

Tin tức

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 191) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 05/08/2021
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 05/08/2021.
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 190) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 29/07/2021
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 29/07/2021.
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 189) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 4 ngày 21/07/2021
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ 4 ngày 21/07/2021.
Seminar khoa học khác
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Khoa học tính toán, 8h30 sáng thứ 4, 26/5/2021
Viện Khoa học tính toán tổ chức hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Khoa học tính toán vào 8h30 sáng thứ 4 ngày 26/05/2021
Đại học Tôn Đức Thắng: Top 200 đại học có ảnh hưởng nhất đến sự phát triển kinh tế và việc làm toàn cầu
Tiêu chí Phát triển kinh tế và tạo việc làm của TDTU đã tăng điểm liên tục trong 3 năm qua trong bảng xếp hạng của THE.
TS. Đỗ Hoàng Thịnh, Viện khoa học tính toán, nhận Bằng sáng chế của Cục sáng chế và nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ (USPTO)
Sáng chế "Internet of things (IoT) BIoTOWER (BIOTOWER™) system and process for recycling food wastes into nutrients for growing organic plants" của TS. Đỗ Hoàng Thịnh (NCV cơ hữu, INCOS) đã được USPTO công nhận và đây cũng là Bằng sáng chế thứ 8 của TDTU.
Tin tức khác