Nhảy đến nội dung

Tin tức

Tin tức

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 175) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 29/10/2020
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 29/10/2020 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 174) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 15/10/2020
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 15/10/2020 tại Phòng C010, TDTU
Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 173) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 01/10/2020
Seminar khoa học định kỳ tại Viện khoa học tính toán sẽ được tổ chức vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 01/10/2020 tại Phòng C010, TDTU
Seminar khoa học khác
Thông báo về việc tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2020 (đợt 2)
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2020 (đợt 2)
Kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập Đại học Tôn Đức Thắng
Toàn thể giảng viên, viên chức Đại học Tôn Đức Thắng đã thành kính dâng hương trước Tượng đài Bác Tôn nhân kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập Trường (24/9/1997-24/9/2020).
Đại học Tôn Đức Thắng khai giảng các chương trình sau đại học năm 2020
Trong đợt khai giảng này, có 25 người nước ngoài gồm: 20 học viên cao học và 5 nghiên cứu sinh được TDTU xét cấp học bổng.
Tin tức khác