Nhảy đến nội dung

Kết quả nghiên cứu trên tạp chí ngoại hạng của Viện khoa học tính toán (INCOS)

Viện khoa học tính toán (INCOS) là một trong những viện nghiên cứu chuyên sâu của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). Mỗi năm, INCOS công bố hàng trăm công trình trên các tạp chí ISI/Scopus uy tín trên thế giới. Thành tích này minh chứng INCOS có đẳng cấp nghiên cứu không thua kém các viện nghiên cứu trong khu vực và thế giới.

Khởi động cho Năm học 2018-2019, INCOS đã công bố 03 công trình trên tạp chí ngoại hạng chuyên ngành (theo xếp hạng tạp chí quốc tế của TDTU). Cụ thể là Tạp chí International Journal of Heat and Mass Transfer được xuất bản bởi Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan). 

Heat-and-mass-transfer-1.jpg
Ảnh chụp tạp chí từ Nhà xuất bản Elsevier

Tạp chí này là một tạp chí ISI có chỉ số ảnh hưởng (impact factor) là 3.891 và chỉ số H – index là 163; được xếp số 1 trong 67 tạp chí thuộc chuyên ngành hẹp Fluid Flow and Transfer Processes. Các công trình này nghiên cứu về các cấu trúc vật liệu mới, có tiêu đề tiếng Anh lần lượt là:

  • Electro- and thermophysical properties of water-based nanofluids containing copper ferrite nanoparticles coated with silica: Experimental data, modeling through enhanced ANN and curve fitting;
  • Natural convection heat transfer enhancement in new designs of plate-fin based heat sinks;
  • Synthesized CuFe2O4/SiO2 nanocomposites added to water/EG: Evaluation of the thermophysical properties beside sensitivity analysis & EANN.

Chia xẻ về thành tựu quan trọng này, GS. Nguyễn Thời Trung cho biết: “Chủ trương của Viện là phải công bố những công trình nghiên cứu trên những tạp chí hàng đầu trong chuyên ngành. Tất cả các nhà khoa học của Viện điều ý thức được điều này nên trong thời gian qua đa số các công trình của Viện được công bố trên những tạp chí có uy tín rất cao. Hiện, Viện đang có chương trình tiến sỹ về khoa học tính toán và những tiến sỹ được Viện đào tạo phải đạt đẳng cấp quốc tế vì tất cả các nghiên cứu sinh đều phải có các công trình trên các tạp chí ISI trước khi bảo vệ luận án”.

nguyen-thoi-trung.jpg
GS. Nguyễn Thời Trung - Viện trưởng INCOS

Từ năm học 2018-2019, Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành qui định về việc đánh giá kết quả nghiên cứu: không còn chỉ là số lượng các công trình ISI/Scopus; mà phải là tầm ảnh hưởng của các công trình này thông qua đẳng cấp của tạp chí và chỉ số trích dẫn khoa học của các công trình được công bố. Thành tựu khoa học đầu năm học của INCOS cho thấy Viện đã nhận thức một cách đầy đủ chủ trương đúng đắn của Nhà trường và hứa hẹn một năm mới tiếp tục thành công của Viện.