Nhảy đến nội dung

Kết quả nghiên cứu về phát triển phương pháp phân tích đẳng hình học trong cơ học của Đại học Tôn Đức Thắng trên tạp chí ngoại hạng

Ðại học Tôn Ðức Thắng (TDTU) giới thiệu cùng thày-cô, viên chức, sinh viên và người quan tâm một kết quả nghiên cứu mới và tiêu biểu của TDTU có tên: “An isogeometric approach for dynamic response of laminated FG-CNT reinforced composite plates integrated with piezoelectric layers”; nghĩa tiếng Việt: “Một tiếp cận đẳng hình học cho bài toán đáp ứng động học của tấm composite laminate gia cường FG-CNT được tích hợp các lớp vật liệu piezo điện”. Công trình này được công bố trên tạp chí Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (CMAME) thuộc Nhà xuất bản uy tín Elsevier. CMAME là tạp chí quốc tế thuộc ISI, có chỉ số ảnh hưởng (IF, impact factor) là 3.949 theo Web of Knowledge (Mỹ) và có chỉ số H-index là 155 theo SJR (Tây Ban Nha). Theo hệ thống xếp hạng công bố quốc tế của TDTU, Tạp chí Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering được xếp hạng ngoại hạng chuyên ngành thuộc chuyên ngành hẹp “Computational Mechanics” (theo SJR).

H-Index%20-%20bai%20bao%20ngoai%20hang.png
Ảnh chụp xếp hạng của Tạp chí Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

 

Tác giả chính của công trình là GS. Nguyễn Thời Trung, Viện trưởng Viện khoa học tính toán của TDTU. Ðây là kết quả nghiên cứu được thực hiện dài hạn và nhiều công sức; vì những công trình được công bố trên Tạp chí Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering có yêu cầu rất cao về tính mới và tiên phong trong lĩnh vực khoa học của tạp chí.

Nguyen%20Thoi%20Trung%20tai%20OLD.jpg
Ảnh GS. Nguyễn Thời Trung hợp tác giảng dạy tại Old Dominion University (Hoa Kỳ)

 

GS. Nguyễn Thời Trung đã chia sẻ những điểm nổi bật và hai đóng góp mới của nghiên cứu gồm: “1) bài báo đã phát triển phương pháp phân tích đẳng hình học (Isogeometric analysis - IGA) cho bài toán điều khiển đáp ứng động học của tấm composite laminate gia cường FG-CNT được tích hợp các lớp vật liệu piezo điện; 2) bài báo đã ứng dụng hiệu quả việc sử dụng nhiều lớp CNTRC so với các nghiên cứu tương tự trước đây chỉ sử dụng 1 lớp CNTRC”.

Bai%20bao%20ngoai%20hang.png
Ảnh bài báo trên Tạp chí Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

 

GS. Nguyễn Thời Trung là Giáo sư thực thụ và là Viện trưởng Viện khoa học tính toán thuộc TDTU. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ về Cơ kỹ thuật từ Ðại học quốc gia Singapore (Hạng 91 thế giới theo ARWU). Tính đến tháng 5/2018, ông đã công bố trên 112 công trình trên các tạp chí ISI uy tín. Theo Cơ sở dữ liệu Scopus của Hà Lan, ông đã có hơn 6745 trích dẫn khoa học, với chỉ số H-index là 45. GS. Nguyễn Thời Trung là Khôi nguyên Giải thưởng khoa học Ðại học Tôn Ðức Thắng (TDTU Prize 2017) và ông được vinh danh với giải thưởng Thành tựu trọn đời.