Nhảy đến nội dung

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 188) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 15/07/2021

Kính gửi Quí thày, cô, các bạn đồng nghiệp, và các em học viên,

Seminar khoa học định kỳ (seminar 188) của Viện khoa học tính toán (INCOS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ năm ngày 15/07/2021.

Seminar 188 có các báo cáo như sau: 

9h00 – 10h00: GSTL. Đào Thanh Phong (INCOS, TDTU) trình bày đề tài: "Modeling of a flexure-based gripper"

10h00 – 10h15: Giải lao 

10h15 – 11h00: NCS. Trần Quang Thịnh (ĐH Bách Khoa) trình bày đề tài "Bearing Fault Diagnosis Based on ANFIS and Solution for Processing Data Streams from Sensors"

Trân trọng cám ơn. 

p/s: ban tổ chức khuyến khích Quí thày, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên mời thêm người quen có nhu cầu tham dự

GS. Nguyễn Thời Trung

Viện trưởng Viện khoa học tính toán