Nhảy đến nội dung

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 189) tại Viện khoa học tính toán vào sáng thứ 4 ngày 21/07/2021

Kính gửi Quí thày, cô, các bạn đồng nghiệp, và các em học viên,

Seminar khoa học định kỳ (seminar 189) của Viện khoa học tính toán (INCOS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ tư ngày 21/07/2021.

Seminar 189 có các báo cáo như sau: 

9h00 – 10h00: TS. Phạm Toàn Thắng (INCOS, TDTU) trình bày đề tài: "Vibration and acoustic analysis of sandwich plates in thermal environment"

10h00 – 10h15: Giải lao 

10h15 – 11h00: TS. Nguyễn Sỹ Dũng (INCOS, TDTU) trình bày đề tài "New Clustering Validity Index Based On Fuzzy-Set Space for Centroid-Clustering and Its Application"

Trân trọng cám ơn. 

p/s: ban tổ chức khuyến khích Quí thày, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên mời thêm người quen có nhu cầu tham dự

GS. Nguyễn Thời Trung

Viện trưởng Viện khoa học tính toán