Nhảy đến nội dung

Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Khoa học tính toán, 8h30 sáng thứ 4, 26/5/2021

Kính gửi Quí thày, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên,

Viện Khoa học tính toán thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Khoa học tính toán.

+ Thời gian: 8h30 - Thứ 4 ngày 26/05/2021

+ Địa điểm: Phòng C010, Nhà C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM)

+ Thông tin nghiên cứu sinh:

STT MSNCS HỌ TÊN NGÀY SINH TÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
1 186219002 Đinh Công Dự 10/07/1987 Phát triển các phương pháp nhận dạng hư hỏng cho kết cấu xây dựng với sensors bị giới hạn và dữ liệu đo đạc bị nhiễu
CBHD1: GSTT.TS. Nguyễn Thời Trung
(Trường Đại học Tôn Đức Thắng)
 
CBHD2: GS. Nguyễn Thái Đức
(Đại học Old Dominion, Mỹ)

Trân trọng kính mời Quí thày, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên tham dự.

Viện Khoa học tính toán.