Nhảy đến nội dung

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 221) tại Viện Khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 07/04/2022

Kính gửi Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp, và các em học viên,

Seminar khoa học định kỳ (seminar 221) của Viện Khoa học tính toán (INCOS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ năm ngày 07/04/2022.

Seminar 221 có các báo cáo như sau:

9h00 – 10h00: TS. Phạm Quốc Tuấn (INCOS, TDTU) trình bày đề tài: "Inverse Identification of plastic flow curve of aluminum alloy sheets using incremental sheet forming process"

10h00 – 11h00: TS. Fayaz Hussain (University of Malaya, Malaysia) trình bày đề tài "Numerical and outdoor real time experimental investigation of performance of PCM based PVT system"

Trân trọng cám ơn.

p/s: ban tổ chức khuyến khích Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên mời thêm người quen có nhu cầu tham dự

GS. Nguyễn Thời Trung

Viện trưởng Viện Khoa học tính toán