Nhảy đến nội dung

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 222) tại Viện Khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 14/04/2022

Kính gửi Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp, và các em học viên,

Seminar khoa học định kỳ (seminar 222) của Viện Khoa học tính toán (INCOS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ năm ngày 14/04/2022.

Seminar 222 có các báo cáo như sau:

9h00 – 10h00: TS. Nguyễn Lê Trí Đăng (INCOS, TDTU) trình bày đề tài: "Synthesis of WS2 hollow spheres as an active cathode material for hydrogen evolution reaction"

10h00 – 11h00: TS. Nguyễn Mạnh Tùng (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) trình bày đề tài "Syngas production through methane dry reforming: Insight the effect of the promoters on catalytic performance"

Trân trọng cám ơn.

p/s: ban tổ chức khuyến khích Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên mời thêm người quen có nhu cầu tham dự

GS. Nguyễn Thời Trung

Viện trưởng Viện Khoa học tính toán