Nhảy đến nội dung

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 223) tại Viện Khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 21/04/2022

Kính gửi Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp, và các em học viên,

Seminar khoa học định kỳ (seminar 223) của Viện Khoa học tính toán (INCOS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ năm ngày 21/04/2022.

Seminar 223 có các báo cáo như sau:

9h00 – 10h00: TS. Bùi Văn Hồng Lĩnh (INCOS, TDTU) trình bày đề tài: "Bond behavior between fiber-reinforced polymer composites and concrete"

10h00 – 11h00: TS. Hoàng Tiến Đạt (Trường Đại học Thái Nguyên) trình bày đề tài "Composite 3D printing technology using continuous fiber reinforcement: application potential and challenges"

Trân trọng cám ơn.

p/s: ban tổ chức khuyến khích Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên mời thêm người quen có nhu cầu tham dự

GS. Nguyễn Thời Trung

Viện trưởng Viện Khoa học tính toán