Nhảy đến nội dung

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 225) tại Viện Khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 05/05/2022

Kính gửi Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp, và các em học viên,

Seminar khoa học định kỳ (seminar 225) của Viện Khoa học tính toán (INCOS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ năm ngày 05/05/2022.

Seminar 225 có các báo cáo như sau:

9h00 – 10h00: TS. Nguyễn Văn Lục (INCOS, TDTU) trình bày đề tài "Oblique collision and reconnection of a vortex ring and a vortex tube"

10h00 – 11h00: TS. Lê Thị Cẩm Tú (AIMaS, TDTU) trình bày đề tài: "Manifestation of Multiple Returns in Continuum Harmonics from Co Molecules"

Trân trọng cám ơn.

p/s: ban tổ chức khuyến khích Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên mời thêm người quen có nhu cầu tham dự

GS. Nguyễn Thời Trung

Viện trưởng Viện Khoa học tính toán