Nhảy đến nội dung

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 226) tại Viện Khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 12/05/2022

Kính gửi Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp, và các em học viên,

Seminar khoa học định kỳ (seminar 226) của Viện Khoa học tính toán (INCOS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ năm ngày 12/05/2022.

Seminar 226 có các báo cáo như sau:

9h00 – 10h00: TS. Nguyễn Sỹ Dũng (INCOS, TDTU) trình bày đề tài "SD-TCSs Control Deriving from Fractional-order Sliding Mode and Fuzzy-compensator"

10h00 – 11h00: TS. Nguyễn Trương Khang (INCOS, TDTU) trình bày đề tài: "Microwave and millimeter-Wave Reconfigurable Antenna for 5G Smart Wireless Applications"

Trân trọng cám ơn.

p/s: ban tổ chức khuyến khích Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên mời thêm người quen có nhu cầu tham dự

GS. Nguyễn Thời Trung

Viện trưởng Viện Khoa học tính toán