Nhảy đến nội dung

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 227) tại Viện Khoa học tính toán vào sáng thứ 6 ngày 27/05/2022

Kính gửi Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp, và các em học viên,

Seminar khoa học định kỳ (seminar 227) của Viện Khoa học tính toán (INCOS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ sáu ngày 27/05/2022.

Seminar 227 có các báo cáo như sau:

9h00 – 10h00: TS. Nguyễn Văn Lục (INCOS, TDTU) trình bày đề tài "Numerical simulation of the collision of a vortex upon a solid wall"

10h00 – 11h00: Assoc. Prof. Subhaschandra Kattimani (Department of Mechanical Engineering, National Institute of Technology Karnataka - Surathkal, India) trình bày đề tài: "Active Constrained Layer Damping of Functionally Graded Magneto-electro-elastic Plates/Shells"

Trân trọng cám ơn.

p/s: ban tổ chức khuyến khích Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên mời thêm người quen có nhu cầu tham dự

GS. Nguyễn Thời Trung

Viện trưởng Viện Khoa học tính toán