Nhảy đến nội dung

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 228) tại Viện Khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 02/06/2022

Kính gửi Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp, và các em học viên,

Seminar khoa học định kỳ (seminar 228) của Viện Khoa học tính toán (INCOS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 02/06/2022.

Seminar 228 có các báo cáo như sau:

9h00 – 10h00: TS. Kartamyshev Andrey (INCOS, TDTU) trình bày đề tài "Interatomic potential for molecular dynamics simulations of W"

10h00 – 11h00: Dr. Chanachai Thongchom (Department of Civil Engineering, Thammasat School of Engineering, Thammasat University, Thailand) trình bày đề tài: "Strengthening of fire-damage reinforced concrete member using fiber-reinforced polymer material"

Trân trọng cám ơn.

p/s: ban tổ chức khuyến khích Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên mời thêm người quen có nhu cầu tham dự

GS. Nguyễn Thời Trung

Viện trưởng Viện Khoa học tính toán