Nhảy đến nội dung

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 229) tại Viện Khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 09/06/2022

Kính gửi Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp, và các em học viên,

Seminar khoa học định kỳ (seminar 229) của Viện Khoa học tính toán (INCOS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 09/06/2022.

Seminar 229 có các báo cáo như sau:

9h00 – 10h00: TS. Nguyễn Sỹ Dũng (INCOS, TDTU) trình bày đề tài "Artificial Intelligence in Machinery: Deep learning and signal processing for detecting failure sound and sound classification in machinery applications"

10h00 – 11h00: GS. Lê Khánh Châu (Ruhr University Bochum, Germany) trình bày đề tài: "Thermodynamic dislocation theory: established results and new perspectives"

Trân trọng cám ơn.

p/s: ban tổ chức khuyến khích Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên mời thêm người quen có nhu cầu tham dự

GS. Nguyễn Thời Trung

Viện trưởng Viện Khoa học tính toán