Nhảy đến nội dung

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 230) tại Viện Khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 16/06/2022

Kính gửi Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp, và các em học viên,

Seminar khoa học định kỳ (seminar 230) của Viện Khoa học tính toán (INCOS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 16/06/2022.

Seminar 230 có các báo cáo như sau:

9h00 – 10h00: TS. Nguyễn Sỹ Dũng (INCOS, TDTU) trình bày đề tài "An Estimate of the Solution for A Class of Fractional-order Differential Inequality and Applying to Controlling Vibration"

10h00 – 11h00: TS. Nguyễn Lê Minh Trí (AIMaS, TDTU) trình bày đề tài: "Synthesis of g-C3N4/ graphene quantum dots hybrid photocatalyst"

Trân trọng cám ơn.

p/s: ban tổ chức khuyến khích Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên mời thêm người quen có nhu cầu tham dự

GS. Nguyễn Thời Trung

Viện trưởng Viện Khoa học tính toán