Nhảy đến nội dung

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 231) tại Viện Khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 30/06/2022

Kính gửi Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp, và các em học viên,

Seminar khoa học định kỳ (seminar 231) của Viện Khoa học tính toán (INCOS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 30/06/2022.

Seminar 231 có các báo cáo như sau:

9h00 – 10h00: TS. Nguyễn Sỹ Dũng (INCOS, TDTU) trình bày đề tài "Clustering Validity Index Deriving from Accumulation of Fuzzy-set-based Local Risk"

10h00 – 11h00: CN. Lê Thanh Hòa (AIMaS, TDTU) trình bày đề tài: "Improving the spectrum of antibody, peptide against Hemagglutinin of Influenza A virus subtypes by grafting hotspot amino acid"

Trân trọng cám ơn.

p/s: ban tổ chức khuyến khích Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên mời thêm người quen có nhu cầu tham dự

GS. Nguyễn Thời Trung

Viện trưởng Viện Khoa học tính toán