Nhảy đến nội dung

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 232) tại Viện Khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 07/07/2022

Kính gửi Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp, và các em học viên,

Seminar khoa học định kỳ (seminar 232) của Viện Khoa học tính toán (INCOS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 07/07/2022.

Seminar 232 có các báo cáo như sau:

9h00 – 10h00: CN. Lê Thanh Hòa (AIMaS, TDTU) trình bày đề tài "Improving the spectrum of antibody, peptide against Hemagglutinin of Influenza A virus subtypes by grafting hotspot amino acid"

10h00 – 11h00: TS. Nguyễn Thị Hải Yến (Khoa Kỹ thuật xây dựng, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM) trình bày đề tài: "Electrochemical chloride extraction on reinforced concrete contaminated external chloride: Efficiencies of intermittent applications and impacts on hydration products"

Trân trọng cám ơn.

p/s: ban tổ chức khuyến khích Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên mời thêm người quen có nhu cầu tham dự

GS. Nguyễn Thời Trung

Viện trưởng Viện Khoa học tính toán