Nhảy đến nội dung

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 234) tại Viện Khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 21/07/2022

Kính gửi Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp, và các em học viên,

Seminar khoa học định kỳ (seminar 234) của Viện Khoa học tính toán (INCOS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 21/07/2022.

Seminar 234 có các báo cáo như sau:

9h00 – 10h00: NCS. Phạm Nhật Trường (INCOS, TDTU) trình bày đề tài "Vietnamese Scene Text Detection and Recognition using Deep Learning: An Empirical Study"

10h00 – 11h00: TS. Trần Xuân Minh (Korea Institute of Science and Technology, Korea) trình bày đề tài: "Fiber-shaped Zn-Polyaniline Batteries with Methanesulfonic Acid-doped Aqueous Gel Electrolyte"

Trân trọng cám ơn.

p/s: ban tổ chức khuyến khích Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên mời thêm người quen có nhu cầu tham dự

GS. Nguyễn Thời Trung

Viện trưởng Viện Khoa học tính toán