Nhảy đến nội dung

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 235) tại Viện Khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 18/08/2022

Kính gửi Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp, và các em học viên,

Seminar khoa học định kỳ (seminar 235) của Viện Khoa học tính toán (INCOS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 18/08/2022.

Seminar 235 có các báo cáo như sau:

9h00 – 10h00: TS. Kartamyshev Andrey (INCOS, TDTU) trình bày đề tài "Molecular dynamics simulation of the behavior of titanium under high-speed deformation"

10h00 – 11h00: TS. Lê Cung Tưởng (INCOS, TDTU) trình bày đề tài: "Applications of Machine Learning and Deep Learning"

Trân trọng cám ơn.

p/s: ban tổ chức khuyến khích Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên mời thêm người quen có nhu cầu tham dự

GSDB. Nguyễn Trương Khang

Trợ lý Viện trưởng Viện Khoa học tính toán