Nhảy đến nội dung

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 236) tại Viện Khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 25/08/2022

Kính gửi Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp, và các em học viên,

Seminar khoa học định kỳ (seminar 236) của Viện Khoa học tính toán (INCOS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 25/08/2022.

Seminar 236 có các báo cáo như sau:

9h00 – 10h00: TS. Nguyễn Lê Minh Trí (AIMaS, TDTU) trình bày đề tài "A facile route to fabricate graphene quantum dots deposited g-C3N4 composites for photocatalytic CO2 conversion"

10h00 – 11h00: TS. Nguyễn Hoàng Duy (IAMS, VAST) trình bày đề tài: "Nanowire Nanostructures LED based InGaN"

Trân trọng cám ơn.

p/s: ban tổ chức khuyến khích Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên mời thêm người quen có nhu cầu tham dự

GSDB. Nguyễn Trương Khang

Trợ lý Viện trưởng Viện Khoa học tính toán