Nhảy đến nội dung

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 238) tại Viện Khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 15/09/2022

Kính gửi Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp, và các em học viên,

Seminar khoa học định kỳ (seminar 238) của Viện Khoa học tính toán (INCOS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 15/09/2022.

Seminar 238 có các báo cáo như sau:

9h00 – 10h00: ThS. Võ Duy Đạt (Trường Đại học Văn Lang) trình bày đề tài "Strain effect on Electronic and Optical Properties of 2D Janus HfSeO and HfSO"

10h00 – 11h00: TS. Nguyễn Minh Tâm (AIMaS, TDTU) trình bày đề tài: "Structures, growth mechanism, and ionization energies of lithium doped silicon clusters: toward silicon baby crystals with alkali linkers"

Trân trọng cám ơn.

p/s: ban tổ chức khuyến khích Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên mời thêm người quen có nhu cầu tham dự

TS. Nguyễn Trương Khang

Trợ lý Viện trưởng Viện Khoa học tính toán