Nhảy đến nội dung

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 239) tại Viện Khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 22/09/2022

Kính gửi Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp, và các em học viên,

Seminar khoa học định kỳ (seminar 239) của Viện Khoa học tính toán (INCOS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 22/09/2022.

Seminar 239 có các báo cáo như sau:

9h00 – 10h00: ThS. Hồ Nhật Linh (Công ty TNHH Koei Việt Nam) trình bày đề tài "Analytical model and computing optimization of a compliant gripper for the assembly system of mini direct-current motor"

10h00 – 11h00: TS. Lê Thị Cẩm Tú (AIMaS, TDTU) trình bày đề tài: "Detailed Study of Continuum Harmonic Generation by Using Near-Infrared Chirped Pulses"

Trân trọng cám ơn.

p/s: ban tổ chức khuyến khích Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên mời thêm người quen có nhu cầu tham dự

TS. Nguyễn Trương Khang

Trợ lý Viện trưởng Viện Khoa học tính toán