Nhảy đến nội dung

Thông báo Seminar khoa học định kỳ (seminar 240) tại Viện Khoa học tính toán vào sáng thứ 5 ngày 29/09/2022

Kính gửi Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp, và các em học viên,

Seminar khoa học định kỳ (seminar 240) của Viện Khoa học tính toán (INCOS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào 9h00 sáng thứ 5 ngày 29/09/2022.

Seminar 240 có các báo cáo như sau:

9h00 – 10h00: TS. Suraparb Keawsawasvong (Department of Civil Engineering, Thammasat School of Engineering, Thammasat University, Thailand) trình bày đề tài "Determining Seismic Bearing Capacity of Footings Embedded in Cohesive Soil Slopes Using Multivariate Adaptive Regression Splines"

10h00 – 11h00: TS. Bùi Văn Hồng Lĩnh (INCOS, TDTU) trình bày đề tài: "Prediction of Shear Contribution for the FRP Strengthening Systems in RC Beams: A Simple Bonding-based Approach"

Trân trọng cám ơn.

p/s: ban tổ chức khuyến khích Quí thầy, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên mời thêm người quen có nhu cầu tham dự

TS. Nguyễn Trương Khang

Trợ lý Viện trưởng Viện Khoa học tính toán