Nhảy đến nội dung

Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Khoa học tính toán, 14h00 sáng thứ 4, 12/03/2022

Kính gửi Quí thày, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên,

Viện Khoa học tính toán thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Khoa học tính toán.

+ Thời gian: 14h00 - Thứ 7 ngày 12/03/2022

+ Địa điểm: Phòng C010, Nhà C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM)

+ Thông tin nghiên cứu sinh:

TT MSNCS HỌ TÊN NGÀY SINH TÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
1 196219001 Trương Thị Tâm 03/03/1994 Phát triển các tiếp cận số thông minh hiệu năng cao để tối ưu hóa và chẩn đoán hư hỏng cho kết cấu
CBHD1: PGS.TS. Nguyễn Thời Trung
(Trường Đại học Tôn Đức Thắng)
CBHD2: GS. Jaehong Lee
(Trường Đại học Sejong, Hàn Quốc)

Trân trọng kính mời Quí thày, cô, các bạn đồng nghiệp và các em học viên tham dự.

Viện Khoa học tính toán.