Nhảy đến nội dung

Học bổng Tiến sĩ & Sau tiến sĩ

Học bổng Tiến sĩ & Sau tiến sĩ

Viện khoa học tính toán (INCOS) trực thuộc Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đang tìm kiếm các ứng viên nghiên cứu sinh (NCS) (không phân biệt quốc tịch) cho 05 suất học bổng tiến sĩ ngành Khoa học tính toán thuộc các lĩnh vực nghiên cứu sau:

 • Tính toán hiệu năng cao (High Performance Computing, HPC);
 • Cơ học tính toán;
 • Tính toán trong xây dựng;
 • Cơ điện tử tính toán;
 • Vật lý tính toán;
 • Tối ưu hóa;
 • Trí tuệ nhân tạo;
 • Hóa học tính toán;
 • Vật liệu tính toán;
 • Và các chuyên ngành khoa học tính toán khác.

Để xác định các hướng nghiên cứu cụ thể, NCS cần liên hệ và trao đổi với người hướng dẫn phù hợp (theo danh sách bên dưới).

Thông tin về một số hướng nghiên cứu cụ thể và các giáo sư/tiến sĩ hướng dẫn thuộc INCOS tham khảo tại đây

Đối tượng dự tuyển học bổng Tiến sĩ: Ứng viên trúng tuyển chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Khoa học tính toán của Đại học Tôn Đức Thắng

Giá trị học bổng: Trường đại học Tôn Đức Thắng có chính sách học bổng trình độ đào tạo tiến sĩ dựa trên cam kết công bố quốc tế ISI/SCOPUS của nghiên cứu sinh; Người học được nhận học bổng theo từng học kỳ vào tài khoản cá nhân của mình

Các loại hình học bổng và điều kiện cấp học bổng:

 • Học bổng toàn phần trong 3 năm học chương trình Tiến sĩ (100% học phí): NCS đăng ký công bố 02 bài báo ISI (tác giả thứ nhất hoặc tác giả gửi bài, theo quy định của TDTU) trước khi bảo vệ luận án.
 • Học bổng bán phần trong 3 năm học chương trình Tiến sĩ  (50% học phí): NCS đăng ký công bố 01 bài báo ISI (tác giả thứ nhất hoặc tác giả gửi bài, theo quy định của TDTU) trước khi bảo vệ luận án.

Lưu ý: việc đăng ký chỉ tiêu công bố của NCS cần có sự chấp thuận của người hướng dẫn.

Danh sách người hướng dẫn:

Thông tin chi tiết chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Khoa học tính toán, đề tài nghiên cứu cụ thể và cách thức nộp hồ sơ học bổng tham khảo tại đây

Loadding