Nhảy đến nội dung

Tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN

Viện Khoa học tính toán (INCOS) đang tuyển 10 nghiên cứu viên (full-time và part-time) trong nước và quốc tế ở các lĩnh vực sau:

 • Tính toán hiệu năng cao (High-Performance Computing - HPC);
 • Cơ học tính toán (Computational Mechanics - CM);
 • Cơ học chất lỏng tính toán (Computational Fluid Dynamics - CFD);
 • Cơ điện tử tính toán (Computational Mechatronics - CME); 
 • Vật lý tính toán (Computational Physis);
 • Hệ thống vi cơ và vật liệu Nano (Computational Micro- and Nano-technology - CMN);
 • Vật liệu và kết cấu thông minh (Smart Materials and Structures);
 • Tính toán trong xây dựng (Computation in Civil Engineering);
 • Toán học ứng dụng (Applied Mathematics);
 • Tối ưu hoá và độ tin cậy (Optimization and Reliability);
 • Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence);
 • Chẩn đoán sức khoẻ công trình (Structural Health Monitoring - SHM);
 • Khoa học dữ liệu (Data Science);
 • Xác suất thống kê (Statistic and Probability);
 • Và các ngành khoa học tính toán khác như: Hóa học tính toán (Computational Chemistry), Sinh học tính toán (Computational Biology), Cơ sinh tính toán (Computational Biomechanics), Điện tử tính toán (Computational Electronics) v.v.. 

Thu nhập 

Tại INCOS, chúng tôi có chính sách lương bổng cạnh tranh phụ thuộc vào thành tích nghiên cứu và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm

 • Vị trí nghiên cứu viên cơ hữu: mức lương phụ thuộc vào chỉ tiêu nghiên cứu đăng ký hằng năm và kết quả nghiên cứu tích lũy của nghiên cứu viên. 
 • Vị trí nghiên cứu viên cộng tác: mức kinh phí tài trợ dựa vào kết quả công trình nghiên cứu đã được công bố.
 • Kinh phí nghiên cứu (ngoài lương) có thể được tài trợ bởi Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Đại học Tôn Đức Thắng.

Nhiệm vụ của nghiên cứu viên cơ hữu:

 • Hoàn thành chỉ tiêu nghiên cứu đã đăng ký với TDTU.
 • Thực hiện 2 trong số các nhiệm vụ khoa học khác dành cho nghiên cứu viên.

Yêu cầu chung:

 • Ứng viên có học vị Tiến sĩ;
 • Có năng lực nghiên cứu độc lập;
 • Công bố ít nhất 04 công trình nghiên cứu trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI (với vai trò là tác giả chính, tác giả thứ nhất hoặc tác giả gửi bài); 
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh;
 • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt;
 • Có tinh thần hợp tác và đoàn kết.

Quy trình nộp hồ sơ:

Bước 1: Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ online đến địa chỉ email của INCOS (incos@tdtu.edu.vn). Hồ sơ bao gồm:

 • Lí lịch khoa học (theo mẫu) bao gồm hướng nghiên cứu và danh sách bài báo khoa học.
 • Bản sao bằng Tiến sĩ.
 • Bản tóm tắt định hướng và động lực nghiên cứu.

Bước 2: Sau khi nhận được thông báo thông qua vòng sơ tuyển, ứng viên nộp hồ sơ bản cứng (theo hướng dẫn) đến Viện khoa học tính toán theo địa chỉ:

 • Phòng A0901, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TPHCM
 • Điện thoại: (+84) 28 377 55 024
 • Website: http://incos.tdtu.edu.vn; Email: incos@tdtu.edu.vn

Hồ sơ ứng tuyển sẽ được nhận cho đến khi các vị trí được tuyển đủ. 

Tất cả các hồ sơ ứng tuyển sẽ được xem xét và thông qua bởi Hội đồng tuyển dụng của trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Chổ ở:  

Nhà trường sẽ hỗ trợ chổ ở miễn phí một năm cho các nghiên cứu viên cơ hữu ở xa có nhu cầu (dựa trên điều kiện chỗ ở thực tế của Trường).